Playtomic logo Black

ILMOITUS

ASETUKSEN (EU) 2016/679 13 §:N NOJALLA

Hyvä käyttäjä,

asetuksen (EU) 2016/679 (ns. GDPR) 13 §:n mukaisesti Playtomic SL ilmoittaa sinulle henkilötietojesi käsittelystä verkkosivustolla www.playtomic.com tapahtuvan vierailusi yhteydessä.

Kuka käsittelee henkilötietojasi?

Henkilötietojasi käsittelee Playtomic SL (jäljempänä myös ”Playtomic”), jonka kotipaikka on 28046 Madrid (Espanja), Paseo de la Castellana 93, ja joka toimii ”rekisterinpitäjänä”; ota yhteyttä rekisterinpitäjään seuraavaan sähköpostiosoitteeseen: privacy@playtomic.io.

Henkilötietoja voivat käsitellä Playtomicin nimissä ja puolesta myös muut asianmukaisesti nimetyt ”tietojen käsittelijät”, jotka kuuluvat tarvittaessa seuraaviin luokkiin: hosting-palveluntarjoajat, ohjelmistotoimittajat, työvoimatoimistot. Luettelo henkilötietojen käsittelijöistä on pyydettäessä käytettävissäsi.

Rekisterinpitäjä on myös nimittänyt tietosuojavastaavan (ns. DPO), johon voi ottaa yhteyttä sähköpostiosoitteessa dpo@playtomic.io.

Miten ja miksi käsittelemme henkilötietojasi?

Tietojasi käsitellään tiettyihin tarkoituksiin, jotka liittyvät eri toiminta-aloihin. Nimittäin:

(i) Myyntitarkoitukset

TAVOITE

HENKILÖTIETORYHMÄT

LAILLISUUSPERIAATE

VARASTOINTIAIKA

VIITTAUS KÄSITTELYTOIMIA KOSKEVIIN TIETOIHIN

Uusien asiakkaiden etsintä (kerhot)

Nimi

Sukunimi

Sähköposti

Puhelinnumero

Kaupunki

Maa

Sopimuksen täytäntöönpano

10 vuotta yhteydenotosta

S1

Sopimusten laatiminen seurojen kanssa

S2

Yhteydenottolomake / Vastaaminen potentiaalisten asiakkaiden kysymyksiin

S3

(ii) Markkinointitarkoitukset / asiakaskokemus

TAVOITE

HENKILÖTIETORYHMÄT

LAILLISUUSPERIAATE

VARASTOINTIAIKA

VIITTAUS KÄSITTELYTOIMIA KOSKEVIIN TIETOIHIN

Markkinointiviestintä

Nimi

Sähköposti

Puhelinnumero

Suostumus

Suostumuksen peruuttamiseen asti

M1

Satunnaisten kyselylomakkeiden lähettäminen

M3, CS2

Navigoinnin helpottaminen

Evästeet ja IP-osoite

Oikeutettu etu

Istunnon loppuun asti

S4

(iii) Hallinto

TAVOITE

HENKILÖTIETORYHMÄT

LAILLISUUSPERIAATE

VARASTOINTIAIKA

VIITTAUS KÄSITTELYTOIMIA KOSKEVIIN TIETOIHIN

Ehdokkaiden rekrytointi

Nimi

Sukunimi

Yhteystiedot

Sopimuksen täytäntöönpano

1 vuosi ansioluettelon vastaanottamisesta.

A1

Asiakkaiden (klubinjohtajien) sopimussuhteiden hallinnointi

10 vuotta yhteydenotosta

A3

Laskutus

10 vuotta yhteydenotosta

A6

(vii) Muut yleisesti sovellettavat käsittelyt

TAVOITE

HENKILÖTIETORYHMÄT

LAILLISUUSPERIAATE

VARASTOINTIAIKA

VIITTAUS KÄSITTELYTOIMIA KOSKEVIIN TIETOIHIN

Tietotekniikkapalvelujen ylläpito, käyttö ja turvallisuus

Kaikki henkilötietosi

Oikeutettu etu

Lakisääteinen velvoite

Toimenpiteen loppuun asti

CT1

Yrityksen tietojen tunnistaminen, analysointi ja hallinnointi liiketoiminnan asianmukaista toimintaa varten.

Nimi

Sukunimi

Sähköposti

Oikeutettu etu

Toimenpiteen loppuun asti

B1

Lisäksi pyydämme ottamaan asianmukaisesti huomioon seuraavat tiedot:

TIETOJEN ANTAMINEN

Kaikissa niissä tapauksissa, joissa pyydämme suostumusta henkilötietojesi käsittelyyn, suostumuksen antaminen on täysin vapaaehtoista. Näin ollen henkilötietojen toimittamatta jättämisellä ei ole muita seurauksia kuin se, että tietoja ei voida käsitellä kyseisiin erityistarkoituksiin.

Kaikissa muissa tapauksissa, joissa emme vaadi suostumusta henkilötietojesi käsittelyyn, niiden toimittaminen on pakollista ja välttämätöntä sopimusmääräysten tai oikeudellisten säännösten noudattamiseksi ja liiketoiminnan asianmukaista hoitamista varten. Näin ollen näiden tietojen toimittamatta jättäminen ei mahdollistaisi näiden vaatimusten noudattamista ja liiketoiminnan asianmukaista harjoittamista.

Jos rekisteröity on oikeushenkilö, Playtomic ei pidä tarpeellisena hankkia edustajiaan tai yhteistyökumppaneitaan koskevia henkilötietoja; koska kuitenkin tiedetään, että rekisteröinnin yhteydessä syötetyn sähköpostiosoitteen ominaisuudet (esimerkiksi merkkijono etunimi.sukunimi) voivat johtaa tällaiseen tilanteeseen, Playtomic käsittelee myös näitä tietoja tässä lausunnossa esitetyllä tavalla, jonka käyttäjä sitoutuu toimittamaan kaikille edustajilleen/yhteistyökumppaneilleen, jotka edellä mainituista syistä toimittavat Playtomicille henkilötietonsa.

VASTAANOTTAJARYHMÄT

Edellä mainittujen henkilötietojen käsittelijöiden lisäksi henkilötietojasi jaetaan tytär- ja sidosyritysten kanssa.

AUTOMATISOITU PÄÄTÖKSENTEKOPROSESSI

Automaattisia päätöksentekomenettelyjä ei ole käytössä.

SIIRROT EXTRA EU

TAI KANSAINVÄLISILLE JÄRJESTÖILLE

Jotkin henkilötietojen käsittelijät voivat siirtää henkilötietojasi EU:n ulkopuolella sijaitseville palvelimille tarjotessaan palvelujaan rekisterinpitäjälle. Huomaa, että kaikki EU:n ulkopuoliset maat eivät takaa samoja eurooppalaisia turvallisuusstandardeja; antamalla suostumuksesi tietojesi käsittelyyn annat myös suostumuksesi niiden siirtämiseen näillä alueilla sijaitseville palvelimille.

REKISTERINPITÄJÄN OIKEUTETTU ETU

Rekisterinpitäjän oikeutettu etu seuraavassa tarkoituksessa:

(i) Navigoinnin helpottaminen / evästeet (viite S4): on sivuston oikea ja sujuva toiminta;

(ii) tietotekniikkapalvelujen ylläpito, käyttö ja turvallisuus (viite CT1) ja (iii) Yrityksen tietojen tunnistaminen, analysointi ja hallinta liiketoiminnan asianmukaista suorittamista varten (viite B1): on liiketoiminnan asianmukainen ja turvallinen harjoittaminen.

Mitkä ovat sinun oikeutesi?

Voit käyttää seuraavia oikeuksia lähettämällä erityisen pyynnön rekisterinpitäjälle seuraavaan sähköpostiosoitteeseen: privacy@playtomic.io.

RIGHT

KUVAUS

ACCESS

(ks. tietosuoja-asetuksen 15 artikla)

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja, ja jos näin on, oikeus saada pääsy henkilötietoihin ja seuraavat tiedot: käsittelyn tarkoitus, käsiteltävien tietojen luokat, vastaanottajat (jos sellaisia on), siirto ja riittävät takeet (jos sellaisia on), henkilötietojen säilytysaika, rekisteröidyn oikeudet, automatisoidun päätöksentekomenettelyn olemassaolo (jos sellaisia on). Rekisterinpitäjä toimittaa kopion henkilötiedoista. Jos pyyntö tehdään sähköisesti, tiedot toimitetaan yleisesti käytetyssä sähköisessä muodossa, ellei toisin ilmoiteta.

TODISTUS

(ks. tietosuoja-asetuksen 16 artikla)

Rekisteröidyllä on oikeus saada virheelliset henkilötiedot oikaistua ja puutteelliset henkilötiedot täydennettyä.

ERASURE

(ks. tietosuoja-asetuksen 17 artikla)

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan henkilötietonsa seuraavissa tapauksissa: henkilötietoja ei enää tarvita siihen tarkoitukseen, johon ne kerättiin tai jota varten niitä muutoin käsiteltiin, henkilö peruuttaa suostumuksensa (eikä käsittelylle ole muuta oikeusperustaa), henkilö vastustaa käsittelyä erityiseen tilanteeseensa liittyvistä syistä (eikä käsittelylle ole ylivoimaisia laillisia perusteita), henkilö vastustaa käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin, henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti, henkilötiedot on poistettava lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi, tiedot on kerätty tietoyhteiskunnan palveluiden tarjoamiseen liittyen. Tätä oikeutta ei sovelleta, jos käsittely on tarpeen sananvapauden ja tiedonvälityksen vapauden käyttämiseksi, lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi, yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai julkisen vallan käyttämiseksi, kansanterveyteen liittyvästä yleisestä edusta johtuvasta syystä, yleistä etua koskevaa arkistointitarkoitusta, tieteellistä ja historiallista tutkimusta varten tai tilastollisiin tarkoituksiin, oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

KÄSITTELYN RAJOITTAMINEN

(ks. yleisen tietosuoja-asetuksen 18 artikla)

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä käsittelyn rajoittaminen, jos: Henkilötietojen käsittely on lainvastaista (mutta rekisteröity vastustaa henkilötietojen poistamista ja pyytää poistamisen sijasta niiden käytön rajoittamista), rekisteröity tarvitsee henkilötietoja oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi e, vaikka rekisterinpitäjä ei enää tarvitse niitä, rekisteröity on käyttänyt oikeuttaan vastustaa käsittelyä (samalla kun rekisterinpitäjä tarkistaa oikeutettujen ja vallitsevien syiden olemassaolon).

VASTALAUSE

(ks. tietosuoja-asetuksen 21 artikla)

Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä, jos (i) se perustuu yleiseen tai oikeutettuun etuun ja (ii) jos henkilötietoja käsitellään suoramarkkinointitarkoituksiin, mukaan lukien profilointi.

TIETOJEN SIIRRETTÄVYYS

(ks. yleisen tietosuoja-asetuksen 20 artikla)

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa (sovelletaan automatisoituihin päätöksentekoprosesseihin).

VETÄYTYMINEN

(ks. 13 artiklan d.2 kohta, d)

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa milloin tahansa ilman, että se vaikuttaa ennen peruuttamista annettuun suostumukseen perustuvan käsittelyn laillisuuteen.

VALITUS

(ks. 13 artiklan d.2 kohta, d)

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

Luottavaisesti, Playtomic SL